Rybárske siete - Aktívne odlovné siete

Vlečné siete - traly

Patria k aktívnym spôsobom lovu rýb všetkých ročníkov a veľkostí v celej výške vodného stĺpca.
Používajú sa k chytaniu rýb vo voľnej vode - jazerá,rieky,nádrže
Sieť je väčšinou vlečená na lane za loďou. Pohybuje sa vodorovne vo vodnom stĺpci

Vlečné siete delíme do dvoch skupín.

1. Vlečné siete s pevným rámom nazývané tiež - Rámové traly - Ichtyoplanktonné siete - Bongo - nets.
2. Vlečné siete - traly bez pevného rámu. Tu udržujú sieť otvorenú v ťahu - dve lode, napínací borty, alebo rahno.

Vlečné siete s pevným rámom - Rámové traly - Ichtyoplanktonné siete - Bongo - nets.

Ichtyoplanktonné siete patria do kategórie vlečných sietí, ktorá je určená predovšetkým pre odlov najmladších vývojových štádií rýb, predovšetkým ikier, lariev a ranných štádií a rovnako vetších vodných bezchrbtových živočíchov vo voľnej vode. S ľahkými modifikáciami je možné používať v celom rozsahu vodného stĺpca.

Vlečné siete - traly

Rámové traly sa skladajú zo sieťoviny s rozmermi očiek v rozmedzí (1-6 mm). Obvyklé tvary vstupného otvoru sú hranaté i guľaté. Požadovaná hĺbka ponorenia siete pri vlečení za loďou sa udržuje pomocou plavákov a záťaže. Plavák je pripevnený k hornej strane rámu a hĺbka zanorenia je daná dĺžkou lana od plaváku. Záťaž pripevňujeme na dolnú stranu rámu. Rámové traly ktorými lovíme vo vodnom stĺpci blízko dna alebo na dne je vhodné vybaviť ochrannými lyžinami.

Ochranné lyžiny zamedzia poškodeniu siete pri neúmyselnom kontakte s dnom a zároveň slúži ako závažie

Účinnosť siete pri lov je daná niekoľkými základnými pravidlami:

  • Dostatočná sila a rýchlosť vlečnej lode k použitej sieti a veľkosti lovených rýb.
  • Rozmer siete.
  • Dĺžka vlečných lán - trasa siete nesmie kopírovať trasu lode.
  • Správne postavenie siete vo vode - vyváženosť siete - plaváky,záťaž,rám,lyžiny.
Vlečné siete - traly

Vzorkovaná dráha sa obvykle odhaduje prostredníctvom GPS prijímača, vzorkovaný objem vody sa stanovuje najlepšie s pomocou hydrometrickej vrtule (flowmeter) v ústí siete. Doporučená rýchlosť vlečenia sa pohybuje okolo 1 m/s.

Materiálové zloženie

Vlečné siete s pevným rámom - Rámové traly - Ichtyoplanktonní siete - Bongo - nets.
sú zložené z pevného rámu, siete, zberného valca.
Rám má kruhový - štvorcový - obdĺžníkový tvar.
Rámy vyrábame pevné - do priemeru 1m alebo rozoberateľné, ktoré sú vhodnejšie pre transport.
Sieť sa k rámu pripevňuje priviazaním (u nerozoberateľných rámov) alebo je sieť po obvode opatrená zdvojeným lemom z pevnej tkaniny a rám sa do lemu navlieka.

Ukončení vlečnej siete
Vlečné siete - traly

Sieť môže byť opatrená v dolnej časti úvrškom - (trachtárovité zúženie vnútri siete), Vlečné siete - traly ktoré nebráni úlovku v zostupe siete do zbernej časti siete. Úvršok však bráni úlovku v jeho úniku pri znížení rýchlosti vlečení alebo pritiahnutí siete k lodi - sieť sa pohybuje pomaly alebo nie je v pohybu.
Osvedčeným spôsobom Vlečné siete - traly zakončenia siete s okami 1-3mm je kovový filtrační kalich, do ktorého sa po vytiahnutí siete z vody spláchne celý úlovok. Odpojenie kalichu od siete je zaistené bajonetovým mechanizmom.
Sieťové traly osadzujeme zberným rukávom zo sieťoviny s okami rovnakými alebo menšími ako je telo tralu. Úlovok sa z siete vysype do pripravenej nádoby po rozviazaní koncovej šnúry

Pre výskumné pracoviská vyrábame Rámové vlečné siete v odskúšaných štandardných veľkostiach.

MateriálVeľkosť okaRozmer rámu ku všetkým
uvedeným materiálom
Dĺžka
Tyl - PES1,5x2mm0,9 m kruhový3m
Sieť PA 210/66mm telo1,5x1,5m rozoberateľný4m
Sieť PA 210/44mm zberný valec2x2m5m
 6/4mm, zberný valec3x3m6m

Rámový tral s úvrškom - rozoberateľná konštrukcia

Vlečné siete - traly Vlečné siete - traly Vlečné siete - traly

Zberný valec na sieťovom trale / Napojenie zberného valca / Tral s lyžinamy

Vlečné siete - traly Vlečné siete - traly Vlečné siete - traly

Výskumné plavidlo používané pri odlove vzoriek

Vlečné siete - traly Vlečné siete - traly

Použitá literatura:
Čech, M., Kratochvíl, M., Kubečka, J., Draštík, V. & Matěna, J. (2005). Diel vertical migrations of bathypelagic perch fry. Journal of Fish Biology 66, 685-702.
Jůza, T., Kubečka, J. 2007. The efficiency of three fry trawls for sampling the freshwater pelagic fry community. Fisheries Research 85, 285-290


Vlečné siete - traly bez pevného rámu.

Sieť bez pevného rámu je rozpínaná do bokov - dvoma loďami ,rozpínacími bortami.
Sieťou možeme loviť s menšími úpravami v celom vodnom stĺpci - (od dna po hladinu.)
Hĺbka zanorenia siete je daná dĺžkou úvazových lán na nosných bójach a váhou závaží.
Do súčasnej doby nie sú štandardizované pevné rozmery a tvary. Vývoj a štandardizácie pokračuje v úzkej spolupráci s pracoviskom HBÚ AV ČR.


Testovania tralu a rozpínacích bortov

Vlečné siete - traly Vlečné siete - traly

Testovania tralu a rozpínacích bortov

Vlečné siete - traly Vlečné siete - traly Vlečné siete - traly