Rybárske siete - Statické - pasívne odlovné siete a zariadenia

Vezence - vrše

vezence (pasce) patria medzi statické odlovné zariadenia.
K ulovení - chyteniu ryby dochádza tím ,že ryba pri svojom pohybe sama vpláva do tela vezenca a tím dôjde k jej chyteniu. používanie vezencou siaha do dávnej minulosti. Tvarovo i materiálovo majú vezence mnoho podôb. Princip ako fungujú zostává rovnaký.
Vezenec vo vodnom toku alebo v stojatej vode tvory prekážku na ktorú ryba pri svojom pohybe narazí (krídla vezenca) a vpláva do vlastného tela vezenca. Nedeliteľnou súčasťou vezenca okrem "naháňacích" krídiel sú "úvršky". Jedná sa o zúženú časť vstupu ktorú ryba nie je schopná spätne po vplávaní do tela vezenca nájsť.
Vezence slúžia k loveniu vzoriek rýb i k priemyselnému lovu rýb, vo stojatých i tečúcich vodách. Tvar a veľkosť sa riadi miestnymi podmienkami, technickým vybavením a druhom rýb, ktorý chceme loviť.

Naše štandardná ponuka obsahuje niekoľko odskúšaných typov s širokou škálou použitých komôr od 0,1-100 m3.


Klíčavská pasca

Je najmenším štandardne požívaným typom. Klíčavská pasca bola povodne vyvinutá pre odlov ostriežov na Klíčavské a Záskalské nádrži (Švátora 1989).
Vezence - vrše Výhody týchto pascí sú - malé rozmery, hmotnosť a obstarávacia cena. Ľahké a úsporné skladovanie a inštalácia do ľubovoľných hĺbok aj do obmedzených priestorov.
Ľahká manipulácia pre jednou osobu, nastavenie aj vybranie úlovku. Úlovok zostává po dlhú dobu v dobrej kondícii. Úlovok stačí vyberať raz za 3-7 dní.
Tento vezenec úspešne chytá bentické druhy a druhy zvyknuté ukrývať sa v zárostoch - ostriež, úhor, mieň, hruz, lieň, šťuka, zubač, a iné.
Nevýhodou je značná selektivita úlovku. Nevhodný je na chytanie druhou ako sú plotice, pleskáč.

Tieto vezence vyrábame v štandardnom osvedčenom modele. Na tomto modele je postavená unikátná dlhodobá časová rada sledovaní populácie ostrieža nádrže Klíčava (Pivnička a Švátora, 2001) a pasce boli úspešne použité pri biomanipulaci nádrže Římov (Kubečka, 1992).

Vezence - vrše
KonštrukciaVeľkosť oka
Šírka 40cm
Výška 40cm
Dĺžka 80cm
Dĺžka krídiel 80,120cm
6mm - 210/6
10mm - 210/14
15mm - 210/14

Úlovok sa vysypáva uvoľnením uvršku do tvaru opačného kužele.

Vezence - vrše
Římovský vezenec

Je určený na väčšie plochy s miernejším sklonom brehu. Bol použitý na mnohých väčších vodách v ČR kde bol použitý ako hlavní odlovný prostriedok k lovu ostrieža.
Výhodou týchto vezencov je vysoká lovná úspešnosť u bentických druhou rýb a druhou rýb zvyknutých ukrývať sa v zárostoch - ostriež, úhor, mien, hrúz, lien, štuka, zubáč a sumec apod.
Ľahké a úsporné skladovanie . Možnosť inštalácie i do hĺbky 20m.
Úlovok zostává po dlhu dobu v dobrej kondícii, stačí ich vyberať raz za 3-7 dní.

Římovský PŘEDSÍŇOVÝ vezenec

edná sa o nástupcu Římovského vezenca. V prednej časti vezenca bola predsadená väčšia komora - "predsieň" s vrátami tvoriacimi prvý vstup do vezenca.
Vezence s touto úpravou už lovia v transparentnom zastúpení aj kaprovité druhy rýb.
Úlovky z týchto vezencov je možné považovať za transparentné - reprezentatívne pre danú lokalitu.
Prítokový vezenec GOLEM je určený do prítokových častí nádrží a do oblastí s vysokou migráciou rýb. Zaisťuje vysokú účinnosť lovu. A dobru kondíciu ulovených rýb - tím i použiteľnosť úlovku pre ďalšie pozorovanie.

Římovský vezenec vyrábame v štandardnom osvedčenom modele a jeho variáciách.
Tento vezenec má mnoho tvarových a veľkostných modifikácii. S kapacitou komor od 0,1-100 m3.
Náš najosvedčenejší model má dva úvršia, 2 desaťmetrové krídla, oka 15 mm a komory o konštantnom priemere 90 cm.
Tieto vezence sa napínajú prostredníctvom kolov alebo troch kamenných či kovových kotiev.
S pomocou kotiev je možno inštalovať až do hĺbok 20 m. Optimálne hĺbky sú do10m.


Vezence - vrše Vezence - vrše
Prítokový vezenec GOLEM Prítokový vezenec GOLEM
Vezence - vrše Vezence - vrše
Římovský vezenec pr. 90cm Římovský PŘEDSÍŇOVÝ vezenec s vstupom 120x120